Põltsamaa valla lasteaialastele ja õpilastele toiduraha toetuse andmise kord

MÄÄRUS
MÄÄRUS